Ege Plaza İş Merkezi kat malikleri genel kurul toplantısı 23.01.2018 tarihinde yapılacaktır.
05.01.2018


Ege Plaza İş Merkezi kat malikleri kurulu, 23.01.2018 günü saat 17.00' da Konya Yolu Mevlana Bulvarı No:182/A (Ege Plaza yanı Doğuş Oto Konferans Salonu) adresinde, olağan genel kurul toplantısı için toplanacaktır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın 30.01.2018 günü saat: 17.00 'da aynı yerde yapılacaktır…