EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCILİĞİ

WEB STESİ KULLANICI GİZLİLİK BEYANI

Bu internet sitesi, EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ tarafından, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kanunları çerçevesinde yönetilmektedir.  Bu sitenin kullanımıyla ilgili meydana gelebilecek tüm uyuşmazlıklarda, T.C. Ankara mahkemeleri yetkilidir.

Otomatik Olarak Kaydedilen Bilgiler 
Sitemizi ziyaret eden kişilerin "domain" ve "IP" adresleri otomatik olarak kaydedilmektedir.  Bu bilgiler, sizi kişisel olarak tanımlamamakta,  sadece siteye girmek için kullanılan bilgisayarın bilgilerini içermektedir.  Bu bilgiler, sitenin, Dünya'nın neresinden ve hangi amaçlarla kullanıldığını gösterdiğinden, sitemizin kapsam alanını belirlememiz ve sitenin kullanım amaç ve şekillerini daha iyi anlayabilmemiz için yapılan analizlerde kullanılmaktadır.

Çerez Dosyaları 
Çerez adı verilen dosyaların bilgisayarınıza yüklenmesini engellemek istiyorsanız, internet yazılımınızda gerekli ayarları yapınız. Bilgisayarınıza kaydedeceğimiz kek türü dosyalar, belirli bir süre sonra işlevini yitirecektir. Bazı durumlarda, çerezleri engellemek, bazı sitelerin işlevlerini azaltabilmekte ya da onlara ulaşımı engelleyebilmektedir.
Bilgisayarınıza çerez dosyalarını, sitemize gelecekte yapacağınız ziyaretlerinizde sizleri tanıyabilmek için kaydediyoruz. Bu bilgi, sizin ilgi alanlarınızla ilgili detayları da içerdiği için, bizim sizi sitenin içinde daha kolay yönlendirmemizi ve aradığınız bilgiyi daha kolay bulmanıza yardım etmemizi sağlamaktadır.

Veri Toplanması ve Kullanımı 
Bu site üzerinden bilgi talep ettiğinizde, sizinle ilgili bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duyulur. Bize e-posta yolladığınızda ya da düzenli ücretsiz bilgi için abone olduğunuzda, sizin e- posta adresinize, adınıza ve telefon numaralarınız gibi diğer bazı kişisel tanımlayıcı bilgilerinize ihtiyaç duyarız. İş bulma ile ilgili hizmet ya da ürün talep ederseniz, eğitim, iş geçmişi, aile ve finansal detaylar gibi sizinle ilgili bazı kişisel tanımlayıcı bilgilere ihtiyaç duyarız. Kişisel bilgileriniz, talep ettiğiniz bilgi, mallar, ürünler ve hizmetlerin sağlanması için kullanılacaktır. 

Eğer çok özel kişisel bilgi talep edersek, bu bilginin alınması ve kullanımını, veri saklama ve gizliliği konusunda yürürlükteki yasalarla tam bir uyum içerisinde yapmayı garanti ederiz. Siteye gönderilen bütün malzemelerin, yazışmaların veya bilgilerin GİZLİ ve bir FİKRİ ÜRÜN OLMADIKLARI addolunacak ve EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ’ nine malı haline geleceklerdir. EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ bu bilgileri, her ne olursa olsun her türlü amaç için, bilgilerin içinde bulunan her türlü fikir, kavram, know-how veya tekniklerin kullanılması da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanabilir. EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ, bu bilgileri her zaman ve herhangi bir medyada çoğaltabilir, teşhir edebilir, aktarabilir, yayımlayabilir veya yayınlayabilir. 

Açıklama ve Ziyaretçi Tercihi 
İstediğiniz zaman abonelikten ayrılabilir ya da siteden çekilebilirsiniz. Bilgilerinizi ne şekilde kullanabileceğimizi belirtmiş olmamıza rağmen siteden çekilmek isterseniz, bu işlem için, e-posta ya da mektup göndererek talepte bulunabilirsiniz.

Güvenlik 
EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ olarak, kontrolümüz altındaki tüm kişisel bilgilerin güvenliği için, bilgi depolama ve korunması ile ilgili tüm kanunlara tam olarak uyumlu güvenlik politikaları, kuralları ve gerekli teknik sistemleri oluşturduk. Güvenlik sistemlerimiz, yetkisiz giriş, uygunsuz bilgi kullanımı ve açıklanması, yetkisiz bilgi değiştirilmesi, kanunsuz yok etme ya da kaza sonucu kayıp olma olaylarını engellemek amacıyla oluşturulmuştur.

Diğer Sitelere Verilen Bağlantılar 
EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ web sitesi, bazen size bilgi ve kolaylık sağlamak için başka web sitesine bağlantılar verebilir. Bu bağlantıları takip ederseniz, EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ web sitesini terk etmiş olursunuz. EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ, o sitelerin, kendi sitesininkinden farklı olması mümkün olan içerikleri ve gizlilik ilkeleri üzerinde kontrole sahip değildir. EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ, başka web sitelerine uygunluk onayı vermemekte ve temsil etmemektedir. EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ Gizlilik Beyanı, EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ'den bağımsız başka web sitelerine vereceğiniz kişisel bilgilerinizi kapsamamaktadır. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir şirkete vermeden önce, o şirketin gizlilik ilkesini gözden geçirmeniz konusuna özellikle dikkatinizi çekeriz.

www.egeplaza.com internet sitesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:182/B
Balgat / Çankaya ANKARA / TÜRKİYE adresinde mukim EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ’ne aittir. EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ web sitesinde çeşitli bilgi ve hizmetler sunulmaktadır. EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ, zaman zaman Web Sitesi Gizlilik Beyanı Şartları’nı revize edebilir. Bu siteyi kullanırken, her halükarda EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ tarafından konulacak yeni şart ve kurallara kayıtsız şartsız uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Son güncelleme tarihi 15.01.2018
2018 EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ
Bütün Hakları Saklıdır.