ÜYELİK ŞARTLARI VE KOŞULLARI

  1. Taraflar:

Mevlana Bulvarı (Konya Yolu üzeri) No: 182/B Balgat, Çankaya-ANKARA adresinde mukim Ege Plaza İş Merkezi Yöneticiliği, bundan böyle “Ege Plaza Yönetimi” olarak anılacaktır.

Ege Plaza Yönetimi’nin işlettiği, www.egeplaza.com adresinde yayında olan internet sitesine üye olan internet kullanıcısı, bundan böyle “Üye" olarak anılacaktır.

  1. Sözleşmenin Konusu:

İşbu sözleşmenin konusu, Ege Plaza Yönetimi’nin sahip olduğu internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

Üye; Ege Plaza Yönetimi internet sitesine üye olurken verdiği kişisel, kurumsal ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Ege Plaza Yönetimi’nin, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tamamen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, gerçeğe aykırı bilgi vermenin cezai ve hukuki sorumluluklarına katlanır.

Üye; kayıt olurken belirlediği giriş bilgilerini (kullanıcı adı ve şifreyi) başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Ege Plaza Yönetimi’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Ege Plaza Yönetimi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye; Ege Plaza Yönetimi internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

Üye; Ege Plaza Yönetimi internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Ege Plaza Yönetimi internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Ege Plaza Yönetimi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ege Plaza Yönetimi’nin, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve/veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye; kendi profilinde yayınladığı verilerinin (Firma unvanı, iletişim bilgileri, firma tanıtım metni, firma logosu) doğruluğundan doğrudan sorumludur. Anılan verilerin hatalı girilmesinden kaynaklanacak zararlardan dolayı Ege Plaza Yönetimi sorumlu olmayacaktır. Üye, Ege Plaza Yönetimi internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden, Ege Plaza Yönetimi’nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ege Plaza Yönetimi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutulacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ege Plaza Yönetimi’nin Üye’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Yargıya intikal eden olaylarda Üye, Ege Plaza Yönetimi'nin ödemek durumunda kalacağı yargılama giderleri ve vekillik ücretlerini Ege Plaza Yönetimi'ne ödeyecektir.

Ege Plaza Yönetimi’nin her zaman tek taraflı olarak, gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Ege Plaza Yönetimi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Ege Plaza Yönetimi'nin Üye’nin üyeliğini silmeksizin, salt siteye yerleştirdiği dosya, yazı, resim ve görüşleri dilediği zaman siteden kaldırmak konusunda da sınırsız yetkisi mevcut olup, bunun için haklı sebep beyan etmek zorunda değildir.

Ege Plaza Yönetimi internet sitesi yazılım ve tasarımı Ege Plaza Yönetimi’nin mülkiyetinde olduğundan dolayı, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Ege Plaza Yönetimi tarafından; www.egeplaza.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulduğu sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

Ege Plaza Yönetimi, Üye’nin Ege Plaza Yönetimi internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, üyelik bilgilerinin Ege Plaza Yönetimi tarafından kullanımına muvafakat ettiğini, bundan dolayı herhangi bir ad altında hiçbir hak-alacak talebinde bulunmayacağını kabul eder.

Ege Plaza Yönetimi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

Ege Plaza Yönetimi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Üye, siteye her girdiğinde, sitede o anda mevcut ve görünür olan üyelik koşullarına ıttıla etmiş ve kabul etmiş sayılır. Ege Plaza Yönetimi'nin üyelik koşullarıyla ilgili değişiklikleri başka bir yolla tebliğ etmesine gerek yoktur.

Üye’nin üyelik kaydı yapması, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.