EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ
WEB SİTESİ YASAL UYARI ŞARTLARI

www.egeplaza.com internet sitesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:182/B Balgat / Çankaya ANKARA / TÜRKİYE adresinde mukim EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ ’ne aittir. EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ web sitesinde plaza hakkında çeşitli bilgiler sunulmakta olup, her ziyaretinizde plaza ile ilgili bilgilerden haberdar olabilecek ve yenilikleri takip edebileceksiniz. EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ, zaman zaman işbu Web Sitesi Yasal Uyarı Şartlarını revize edebilir. Bu siteyi kullanırken, EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ tarafından konulacak yeni şart ve kurallara kayıtsız şartsız uyacağınızı kabul etmektesiniz.

1.Size Karşı Sorumluluklarımız 
Bu sitede yer alan bilgiler kapsamlı ve ayrıntılı değildir. Tüm çabalarımıza karşın, bu bilgiler tam, güncel ve herhangi bir durumun şartlarına uygulanabilir nitelikte olmayabilir. Bu nedenlerle oluşabilecek hatalar ve ihmallerden dolayı EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ' ne karşı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulamayacağı gibi sorumluluk da yöneltilemez. Bu web sitesinde yer alan hiç bir bilgi ve ibare icap veya davet niteliği taşımayan ön bilgilendirme mahiyetindedir ve doğrudan veya dolaylı olarak taraflar arasında bir hukuki ilişki kurmayı amaçlamamaktadır. Buna rağmen kullanıcının sadece söz konusu bilgi ve ibarelere dayanarak alacağı kararlardan tamamen kendisi sorumludur. EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ, her ne şekilde olursa olsun, bu siteye giriş, sitenin kullanımı ya da içerikteki bilgiler nedeniyle oluşabilecek doğrudan, dolaylı ya da diğer herhangi bir şekilde oluşabilecek kayıp ya da zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.

2. Sitenin Kullanılışı

A. Genel Kullanım Koşulları 
Sitenin güvenliğini ihlal etmeniz veya ihlale teşebbüs etmeniz yasaktır. Bu tür herhangi bir ihlal, sizin için cezai ve hukuki sorumluluk yaratabilir. İddia edilen bütün ihlaller soruşturulacak ve bir ihlalden şüphelenilirse, soruşturmalarda yasal merciler ile işbirliği yapılacaktır. Bu hallerde EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ' nin her türlü talep, takip, dava ve şikâyet hakları mahfuzdur. Sitenin güvenliğinin ihlali halleri, sınırlama olmaksızın, şunlardır:
" Girmeye yetkiniz olmayan bir “server ’a” veya hesaba girmeniz veya girmeye teşebbüs etmeniz; 
" Size veya sizin kullanımınıza yönelik olmayan verilere erişmeniz  için herhangi bir davranışta bulunmanız; 
" Herhangi bir sistemi, alt sistemi veya iletişim ağının iğfal edilebilirliğini denemeye, taramaya veya test etmeye teşebbüs etmeniz;
" Özel izin olmadan güvenlik veya doğrulama tedbirlerini kurcalamak, bozmak, değiştirmek veya karıştırmak veya kodunu kırmak; 
" Sitenin çalışmasına zarar verme, imha etme, kesintiye uğratma veya imkansız kılma niyeti veya etkisi ile virüs vb. yazılımları göndermek;
" Herhangi bir sistem, veri veya bilgiyi karıştırmak, durdurmak veya kamulaştırmak;
" Herhangi bir kullanıcı, misafir veya iletişim ağı servisine, herhangi bir bilgisayar sistemini aşırı yükleme, "flooding", "e-posta bombardımanı" veya "çökertme" yolu da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla müdahale etmek.

B. "Spam" ve Benzeri Hareketler 
Bir veya daha fazla e-posta gurubuna (tek bir e-posta adresi gibi bir araya getirilmiş iki veya daha fazla e-posta adresi olanlar) aynı veya benzer talep edilmemiş e-posta mesajları, yığınla ticari reklam veya zincir mektupları göndermeniz yasaktır.

C. 3.Şahıs Telif Hakkı Koruması
Siteyi , herhangi bir 3. kişinin telif hakkını, ticari markasını, patentini veya diğer fikri haklarını ihlal etmek amacıyla kullanmanız yasaktır. Siteyi, bir başkasının telif hakkını, ticari markasını, patentini veya diğer fikri haklarını ihlal edecek şekilde kullandığınıza inandığımız takdirde, siteye giriş hakkınızı sona erdirebiliriz. Mahkemece tarafımıza veya ihlal ettiğiniz herhangi fikri hakkın yasal sahibine tazminat ödemeye mahkum edilebilirsiniz. 

D. Kabul Edilmeyen Kullanımın Sonuçları 
Bu anlaşmayı ihlal etmeniz ya da ihlale teşebbüs etmeniz halinde, bu konuda, site veya servislere girişinizi herhangi bir ihbarda bulunmaksızın sınırlayabilmek ya da ertelemek, yahut sizin tasarrufunuzda olan her şeyi silmek ya da reddetmek gibi tedbirler alma hakkımız saklı olup, bu hak sadece EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ’ ne aittir. Bu anlaşmanın dolaylı veya kasıtlı olarak ihlal edilmesi veya sizin namınıza hareket eden üçüncü bir kişi tarafından kasıtlı olarak fiilen ihlal edilmesi, bu anlaşmanın sizin tarafınızdan ihlali olarak kabul edilecektir. Bunun dışında, eğer diğer bir şirketin servislerinin kullanılmasıyla site ve servislere zararlı etkilerde bulunulacağı makul surette bilinebiliyorsa, bu anlaşmanın ihlaline neden olacak fiillerin işlenmesinin kolaylaştırılması amacıyla, diğer bir şirketin servislerinin kullanılması hali, anlaşmanın ihlali olarak kabul edilir.

E. Lisans Hakkı 
Siteyi kullanmanız size, halen EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ tarafından sahip olunan, kontrol edilen veya bundan sonra sahip olunacak hiçbir patent hakkının veya ticari gizlilik içeren hakların doğrudan veya dolaylı olarak, lisans hakkını vermez.

F. Bağlantı Verme
EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ’ nden önceden alınmış yazılı izin olmaksızın, bu siteye bağlanamazsınız, bu siteyi başka bir siteye bağlayamaz veya işbu siteye bir başka siteden bağlantı veremezsiniz. Bu sitenin içeriğinin bir kopyasını, ticari olmayan kendi kullanımınız için veya EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ hizmet ve / veya ürünlerinden herhangi birisini satın almanızla bağlantılı olarak, bütün telif hakkı veya ticari marka bilgilerini dokunulmamış ve değiştirilmemiş olarak bırakmak kaydıyla indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

Bu ağ sitesindeki tüm materyallerin telif hakları EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ’ ne aittir ve önceden EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ’ nin yazılı izni olmadan çoğaltılıp kullanılamaz.

3. Özel Hükümler 
EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ, ihbarda bulunmaksızın Yasal Uyarı Şartları’nı her zaman revize edebilir. Güncel Yasal Uyarı Şartları’ndan haberiniz olduğundan emin olmak için, bu siteyi muntazaman ziyaret etmeniz menfaatiniz icabıdır, zira bunlar sizi bağlayıcıdır. Bu değişikliklerden sonra, siteyi kullanmanız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Site üzerinden elde ettiğiniz herhangi bir bilginin kullanımından doğan tüm sorumluk size aittir.

Bu internet sitesi, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kanunları çerçevesinde yönetilmektedir. Bu sitenin kullanımıyla ilgili meydana gelebilecek tüm uyuşmazlıklarda, T.C. Ankara mahkemeleri yetkilidir.

Son güncelleme tarihi 15.01.2018
2018 EGE PLAZA İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ
Bütün Hakları Saklıdır.